Ano ang kasaysayan?

Ang kasaysayan ay mga nakatakang pangyayari na naganap sa nakaraan tungkol sa isang tao, institusyon o lugar.

Ang kasaysayan ay nagsisilbing paalala at tulong sa atin upang maging mabuting mamamayan. Makatutulong din sa bawat Pilipino na maging mabuting bahagi ng kasaysayan ng bansa.

Dapat nating pagyamanin ang ating kasaysayan dahil maraming magagandang bagay ang maitutulong nito sa ating bansa. Nararapat lang na ating pahalagahan ang mga taong nagpamalas ng kanilang tapang at husay, at ang mga taong nagbuwis ng kanilang buhay.