Buod ng Ikalawang Kabanata ng Noli Me Tangere

Patuloy ang kasiyahan ng mga panauhin sa handaan. Ngunit napatigil ang lahat nang dumating si Kapitan Tiyago na kasama si Don Crisostomo Ibarra na kagagaling lamang ng Europa. Namutla at nandilat si Padre Damaso sa pagkakita sa panauhin. Ikinagulat ni Ibarra ang hindi pakikipagkamay ni Padre Damaso at pagtanggi nito sa matalik na pagkakaibigan nila ng kanyang ama. Ibinaling naman ni Tenyente Guevarra ang atensiyon ni Ibarra sa kanya nang ito’y kanyang batiin at purihin ang kanyang ama.

Dahil walang makapagpakilala sa kanya, kinusa niyang makipagkilala sa mga panauhin. Bagama’t walang tumugon sa mga kababaihang kanyang pinansin, ang mga lalaki naman ay isa-isang nagpakilala.

Noong siya ay makita ni Kapitan Tinong, inanyayahan siya nitong mananghalian sa kanilang tahanan kinabukasan. Ngunit, nagpasalamat na lamang si Ibarra at tinanggihan ang imbitasyon sa kadahilanang may pupuntahan siya kinabukasan.

Muling naudlot ang mga pag-uusap ng lumabas ang utusan at nagsabing nakahanda na ang pagkain.