Ano ang Bugtong?

Ano ang Bugtong? Ang bugtong ay isang paraan ngpagpapahayag ng isang bagay gamit ang isang bagay. Karaniwan itong tinatawag na palaisipan. Hinihingi kasi ng bugtong ang masusing pagmamasid at paghahambing sa mga bagay-bagay sa kapaligiran.

Ang bugtong ay tulad lamang ng pungos na pangungusap, na madalas ay walang paksa o simuno. Mayroon din itong sukat at tugma, at karaniwang binubuo ng 2 hanggang 4 na taludtod. Karaniwang ang unang (dalawang) linya ay nagsisimula sa ilang pamilyar na bagay sa kapaligiran. Ang huling (dalaawang) linya naman ay nagbibigay ng katangi-tanging katangian sa bagay na binanggit sa naunang linya. Mukhang hindi totoo ang pinapaksa, subalit lagi namang nakaugat ang sagot sa totoo at pamilyar na bagay na makikita sa kapaligiran.

Nawawala ang ganda at bisa ng bugtong kapag marami itong posibleng sagot. Ang bugtong ay mayroon lamang iisang tamang sagot.